Debatt

Aktuella debatter

Jävsdeklaration vid debattinlägg (länk)

Skribenten ansvarar för att eventuella intressekonflikter redovisas (se blankett, pdf). Att fylla i jävsdeklarationen är obligatoriskt vid insändande av debattartiklar i tidningen. Efter signering kan blanketten antingen scannas och sändas till info@barnlakaren.se eller skickas per post till redaktionen.

Adress:

Barnläkaren, redaktionen

Tomtebodavägen 9

171 65 Solna

 

Nyhet: Nu kan du publicera dina debattinlägg som filmklipp (max 2 min) på Barnläkarens YouTube-kanal.

Spela in ditt inlägg och skicka till info@barnlakaren.se. Alla bidrag granskas av redaktionen innan publicering.

Länk: https://www.youtube.com/channel/UCTcwlHlxHTgFwnlvlCyCkAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1/2016

Jag blir rädd att den generation som växer upp nu missar något [läs mer]

 

Nr 1/2016

Vi är den som slår och mördar [läs mer]

Nr 2/2016

Replik till nr 1, Vi är den som slår och mördart [läs mer]

 

Nr 4/2016

Konsekvenserna av wolkswagenskandalen skadar barnens lungor [läs mer]

 

Nr 2/2015

Monitortid och småbarn (Hans Holgert, Hugo Lagercrantz) [läs mer]

 

Nr 5/2015

Användning av cannabis en utmaning [läs mer]

 

Nr 6/2014

Gåstolen-en olycka (Staffan Jansson) [läs mer]

 

Nr 4/2014

Gåstolens förbannelse, (Roland Sennerstam) [läs mer]

 

Nr 2/2014

Övervikt och fetma-dags för att differentierad skatt på mat? (Hans Holgert) [läs mer]

 

Nr 4/2013

Vad sker med barn som saknar trygga relationer till vuxna i sin dagliga verksamhet? (Gunilla Niss)

[läs mer]

 

Nr 3/2013

Pekplattor i förskolan: "Vi behöver ta oss en funderare kring den kritiklösa användningen av medier" (Geseke Lundgren) [läs mer]

 

Nr 1/2013

Omskärelse-debatten: ”Vi ifrågasätter styrelsens hantering av denna fråga” (Ishan Sarman, Björn Fischler) [läs mer]

 

Nr 4/2012

BLF bemöter kritiken mot yttrandet att verka mot omskärelse av små pojkar (BLF:S utskott för Etik och Barnets rättigheter i samråd med BLF:s ordförende Olle Söder) [läs mer]

 

Nr 3/2012

Värdmödraskap bör inte tillåtas i Sverige (Ingemar Kjellmer) [läs mer]

 

Nr 2/2012

Ta ungdomars röster på allvar (Bengt Lagerkvist) [läs mer]

 

Nr 1/2012

Sluta straffa forskande ST-läkare ekonomiskt! (Anna Underman Asarnoj)

Replik (Ralph Bågenholm, Svante Norgren) [läs mer]

 

Nr 5/2011

Frigör tid från "mindre sjuka" till "kroniskt sjuka" barn. (Jonas Ludvigsson)

Replik (Boel Andersson - Gösta Alfvén) [läs mer]

 

Nr 4/2011

Är klassificeringssystemet "functional gastrointestinal disorder (FGID)" till hjälp vid

utredning av "icke organisk" buksmärtor?

Replik (Lena Grahnquist, Ola Olén) [läs mer ]

 

Nr 3/2011

Låt föräldrarna rösta åt barnen (Bo Rothstein) [läs mer]

 

Nr 5/2010

Behov av familjeläkare till barn och ungdomar måste tillgodoses (Rolf Zetterström) [läs mer]

 

Nr 2/2010

Replik till Bengt Björksténs inlägg: Amning minskar inte risken för astma eller allergi

(Sten Dreborg) [läs mer]

 

Nr 4/2010

Replik till Bengt Björksténs inlägg: " Amning minskar inte risken för astma eller allergi" (Inger Kull och

Magnus Wickman) [läs mer]

 

Nr 3/2010

Replik till Bengt Lagerkvist inlägg: "Stress är ett stressigt ord"(Gösta och Malin Alfvén) [läs mer]

 

Nr 2/2010

Amning minskar inte risken för astma eller allergi (Bengt Björkstén) [läs mer]

 

Nr 1/2010

Replik till Bernt Eckerbergs inlägg (Gösta och Malin Alfvén) [läs mer]

Barnläkarna bör ta ansvar för att föräldrar och ungdomar får korrekta upplysningar om

olika vaccinationer (Rolf Zetterström) [läs mer]

 

Nr 1/2009

Varför mår barn sämre än de har det? (Lennart Köhler) [ läs mer ]

 

Nr 2/2009

Alkohol under graviditeten (IIhsan Sarman, Magnus Landgren) [ läs mer ]

Vården av de allra minsta (enkätundersökning) [ läs mer ]

 

Nr 3/2009

Vaknar spädbarn av mardrömmar? (Berndt Eckerberg) [ läs mer ]

Angeläget att även svenska barn ympas med 3-dos-Hib-vaccin (Rolf Zetterström) [ läs mer ]

Våra barn ska slippa kärnvapen (Gösta Alfvén) [ läs mer ]

 

Nr 4/2009

Replik från Lars H Gustafsson och Marie Köhler [ läs mer ]

angående inlägget Vaknar spädbarn av mardrömmar? (Berndt Eckerberg)

 

Nr 5/2009

Varför är det så svårt att ge barn rätt läkemedel i rätt dos på rätt sätt? (Synnöve Lindemalm)

[läs mer]

 

Nr 6/2009

Späda barns drömfas är ordlös men inte drömlös (Gösta och Malin Alfvén) Replik (Berndt Eckerberg) [läs mer]

 

Copyright barnläkaren 2014 © All Rights Reserved

Barnläkaren

 

Svenska barnläkarföreningens

medlemstidning