Hem

Barnläkaren


Svenska barnläkarföreningens

medlemstidning


SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGENS MEDLEMSTIDNING

Barnläkaren utkommer med 6 nummer per år och är Svenska Barnläkarföreningens medlemstidning. Tidningen belyser det senaste inom svensk pediatrik.

Läs mer om BLF

Nummer 4, ute nu

 

Tema: Övergång från barn-vuxenmedicin

Unga med hjärtfel i övergången till vuxenvård
Cystisk fibros - vanligare hos vuxna än hos barn
Kultur: Spanska sjukan återuppväcktes från de döda
 

Nästa nummer

 

Nr 5/2020

Tema: Barnet i kulturen

Utkommer: 23 september

Materialdag för annonsörer till detta nummer: 16 augusti

 

Följ oss 

Annons

VILL

DU

ANNONSERA

HÄR


  Boka annons och mer information: info@barnlakaren.se

Skärmavbild 2015-11-09 kl. 22.10.08
Skärmavbild 2015-11-09 kl. 23.03.37

KONTAKTA OSS
Tomtebodavägen 9, 171 65 Solna      +46 (0) 73 202 09 29Ansvarig utgivare:  Per Brolin

ordf@barnlakarforeningen.se

Chefredaktör: Margareta Munkert Karnros

E-mail: info@barnlakaren.se

Mobil: 073 202 09 29

Vetenskapsredaktör: Synnöve Lindemalm

E-mail: synnove.lindemalm@ki.se

Kulturredaktör: Göran Wennergren

E-mail:goran.wennergren@pediat.gu.se Telefon: 08-616 40 15


Web-master: Susanne Svahn info@predi.se

 
 
 
 
 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera