Hem

Barnläkaren


Svenska barnläkarföreningens

medlemstidning


Nummer 1, ute nu

 

Tema: Forskning

Nya mekanismer förklarar medfödda metabola sjukdomar


Ögonsjukdom hos prematurfödda barn – vad vet vi idag?

Bröstmjölk - kunskapskälla för spädbarns näringsbehov
 

Nästa nummer

 

Nr 2/2020

Tema:Nutrition

Utkommer: 22 mars

Materialdag för annonsörer till detta nummer: 18 feb

 

Följ oss 

Annons

VILL

DU

ANNONSERA

HÄR


  Boka annons och mer information: info@barnlakaren.se

Skärmavbild 2015-11-09 kl. 22.10.08
Skärmavbild 2015-11-09 kl. 23.03.37

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGENS MEDLEMSTIDNING

Barnläkaren utkommer med 6 nummer per år och är Svenska Barnläkarföreningens medlemstidning. Tidningen belyser det senaste inom svensk pediatrik och läskretsen innefattar idag både barnläkare och allmänheten.

2020 kommer Barnläkaren för första gången att ge ut ett specialnummer riktat direkt till föräldrar. Detta kommer att publiceras på www.barnlakaren.se och kommer att vara tillgängligt för alla.

Läs mer om BLF

KONTAKTA OSS
Tomtebodavägen 9, 171 65 Solna      +46 (0) 73 202 09 29Ansvarig utgivare:  Per Brolin

ordf@barnlakarforeningen.se

Chefredaktör: Margareta Munkert Karnros

E-mail: info@barnlakaren.se

Mobil: 073 202 09 29

Vetenskapsredaktör: Synnöve Lindemalm

E-mail: synnove.lindemalm@ki.se

Kulturredaktör: Göran Wennergren

E-mail:goran.wennergren@pediat.gu.se Telefon: 08-616 40 15


Web-master: Susanne Svahn info@predi.se

 
 
 
 
 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera