Till skribenter

Barnläkaren


Svenska barnläkarföreningens

medlemstidning


Till skribenter

Författarinstruktioner


Disposition:


En sida i tidningen motsvarar ungefär 450 ord.

Varje skribent bestämmer själv disposition. En ofta lämplig disposition är:

Rubrik: Lämna gärna förslag.

Ingress: Två till tre meningar som är fetstilta. Kan till exempel sammanfatta texten eller lyfta fram något särskilt intressant. Redigeras eventuellt av redaktören. Det är inget måste att skriva ingress.

Brödtext: Den text som utgör själva artikeln.

Mellanrubriker: Skriv gärna mellanrubriker. De ökar läsvänligheten! Mellanrubrikerna kan vara 2-5 ord långa och skrivs fetstilta.

Byline : VIKTIGT! Skribentens namn, titel och arbetsplats (t ex Sven Svensson, barnläkare, kirurgkliniken, Centrallasarettet Västerås, e-post)

Om foton ingår, skriv då också gärna vem som fotograferat.

Faktarutor: se nedan.

Bildtexter: se nedan.

Börja en bokrecension med att uppge bokens titel, författare och vilket förlag boken är utgiven på. Recensioner bör normalt vara mellan 400 och 550 ord (en sida i tidningen).

I en längre text kan det vara lämpligt att ha med en eller två faktarutor för att texten inte ska bli för kompakt. De placeras efter byline och markeras med ”FAKTA” som start.


Bildtexterna ska ligga sist i dokumentet. Att lägga in bilder på särskilda ställen i texten är inte görligt. Bifoga istället bilderna som separata filer.

Referenslistor är inte obligatoriska i Barnläkaren (max 5 referenser).

Den som skriver vinjetten ”Avhandlingen” bör i ett par separata meningar skriva titeln på avhandlingen, var den presenterades och när den presenterades. Den informationen utgör sedan en egen ruta till artikeln.

Debattinlägg bör inte vara längre än 500 ord och kan gärna vara kortare. Ingress är inte nödvändigt för debattinläggen.


Använd I N T E kommentarfunktionen när ni skriver artiklar tillsammans. Detta ställer till bekymmer när manus ska skickas till förlaget.

 


Skrivtips:


Skriv inte förkortningar av vanliga ord (bl a, t ex) utan skriv ut hela orden (bland annat, till exempel). Undantag kan göras för tabeller och faktarutor om det är ont om plats. Ord som förkortas i talspråket (till exempel vd, tv, och it) skrivs i regel som förkortningar.

Siffror skrivs med bokstäver upp till och med tolv, 13 och uppåt med siffror. Decimaltal skrivs alltid med siffror. Sunda förnuftet får ge besked om undantag, till exempel bör man inte skriva ”tolv till 13”, utan ”tolv till tretton” eller ”12-13”.

Internet skrivs med litet i, ”internet”

Skriv procent och inte %.

Använd inte överdrivet många parenteser. Komma fungerar ofta minst lika bra och ser ofta snyggare ut.

Undvik ett överflödigt användande av kursiv stil. Använd hellre citattecken eller eventuellt talstreck.

 


Foton:


Maila foto/foton på dig själv och gärna även på något som illustrerar artikeln. I mån av plats publiceras dessa i samband med texten.

Skriv bildtext eller vem bilden föreställer, i manuset, till varje foto.

Fotona ska vara högupplösta (300 dpi).


Övrigt:


Texterna kan komma att redigeras före publicering.

Manus e-postas till Margareta Munkert Karnros på adressen margareta.munkert@actapaediatrica.se. Manus för bokrecensioner e-postas till Carl Lindgren på adressen carl.lindgren@actapaediatrica.se

Redaktionen är tacksam om skribenter håller deadline.

Ifall du vill fråga något eller diskutera din text innan du skriver ring eller skicka ett e-mail till Barnläkarens redaktör Margareta Munkert Karnros. Du når henne på telefon 08-517 795 82 eller e-mail margareta.munkert@actapaediatrica.se. Skriver du en recension eller ett lästips kontaktar du istället Carl Lindgren som är tidningens litteraturredaktör (carl.lindgren@actapaediatrica.se).


Med vänlig hälsning

Barnläkarredaktionen


Kan vi hjälpa dig med något

Följ oss på sociala medier

Anonnsera

KONTAKTA OSS
Tomtebodavägen 9, 171 65 Solna


    +46 (0) 73 202 09 29Ansvarig utgivare:  Per Brolin

ordf@barnlakarforeningen.se

Chefredaktör: Margareta Munkert Karnros

E-mail: info@barnlakaren.se

Mobil: 073 202 09 29

Vetenskapsredaktör: Synnöve Lindemalm

E-mail: synnove.lindemalm@ki.se

Kulturredaktör: Göran Wennergren

E-mail:goran.wennergren@pediat.gu.se Telefon: 08-616 40 15


Web-master: Susanne Svahn info@predi.se

 
 
 
 
 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera