Hem

Nummer 3, ute nu

 

Tema:  Elevhälsa
Fysisk aktivitet för bättre studieresultat?

Elever med ADHD och autism – från motgång till framgång

Skolans roll i förebyggandet av självmord


 

Nyhetsnotiser


2018-06-15

Vi välkomnar inlägg till debattsidan. Nytt är att vi nu inför jävsdeklaration, vilken blir obligatoriskt vid insändande av debattartiklar för denna sida.


/Redaktionen


https://twitter.com/barnlakaren?lang=sv


Barnläkaren Hugo Lagercrantz tycker till om nyutkomna boken:

Praktika för blivande föräldrar

Av Cecilia Chrapkowska och Agnes Wold (Läs)


Positivt för barn med jordnötsallergi att utsättas tidigt 


Jordnötsallergi är en vanlig och svår födoämnesallergi som kan resultera i en dödlig överkänslighetsreaktion. En hypotes är att barn får minskad risk för allergiformen om de undviker jordnötter. Nyare forskningsresultat indikerar i stället att kroppen kan bilda en skyddande immunitet om de utsätts för nötterna tidigt i livet. Den effekten håller i sig även om barn avstår jordnötter under tolv månader, enligt en uppföljningsstudie som bygger vidare på den randomiserade studien Leap, learning early about peanuts allergy som publicerades ifjol. Den visade att jordnötsallergi i kan förebyggas hos barn med hög risk för sjukdomen om de introducerades för nötterna innan ett års ålder.


New England Medicine 2016-03-07


Ny regeltolkning drabbar barn med diabetes


Föräldrar nekas VAB för nödvändig inskolning. En ny strängare tolkning av VAB-reglerna gör att föräldrar till barn med diabetes nekas ersättning för att lära upp skolpersonal vid till exempel byte av skola, eller för att själva vårda sina barn när diabeteskunnig personal inte finns på plats. Många föräldrar till barn med diabetes har redan drabbats.

Svenska Diabetesförbundet 2016-02-18


Studenter ska förbättra miljön på barncancerkliniken


Barncancerkliniken på Akademiska är först ut på sjukhuset med en ny sorts klinisk innovation. Ett team från Clinical Innovation Fellowship handleder sex studenter i utvecklingsprojekt som ska förbättra miljön för sjuka barn och ungdomar, anhöriga och personalen. Satsningen uppmärksammades med anledning av Barncancerdagen den15 februari.


Akademiska sjukhuset, Uppsala 2016-02-18


Ny handbok: Större kunskap krävs i mötet med barn på flykt.


Hur möter man ett barn i kris, som är på flykt och har svåra upplevelser bakom sig? UNICEF Sverige och barnläkaren Lars H Gustafsson ser ett behov av ökad kunskap. Därför har de tillsammans tagit fram en handbok till alla volontärer och personal runt om i landet som behöver stöd i arbetet med barnen. Ett ökande antal barn har anlänt till Sverige på senare tid. Många människor har på kort tid blivit engagerade i mottagandet av barnen, till exempel volontärer, personal på boenden, gode män och personal inom skolan och hälso- och sjukvården. Det är till dem som UNICEFs nya handbok Möta barn på flykt vänder sig. Handboken innehåller enkla tips som var och en kan tillämpa.

Unicef 2016-02-18

Neurosedyn gavs som ”provtabletter” i Sverige flera år innan det godkändes
Nästa nummer

 

Nr 4/2019

Tema: Skelettsjukdomar/mineralrubbningar

Utkommer: 22 juli

Materialdag för annonsörer till detta nummer: 17 juni

 

Adress: Barnläkaren, Hus X:50:01 (Borgmästarvillan), Tomtebodavägen 9, 171 65 Solna

Telefon: +46 (0) 8-517 795 82 Mobil: +46 (0) 73 202 09 29  Fax: +46 8- 517 740 34 E-mail: info@barnlakaren.se

Annons

VILL

DU

ANNONSERA

HÄR


  Boka annons och mer information: info@barnlakaren.se

Copyright  barnläkaren  2014 ©  All Rights Reserved

Barnläkaren


Svenska barnläkarföreningens

medlemstidning