Hem

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGENS MEDLEMSTIDNING


BLF:s medlemstidning ”Barnläkaren” utkommer med cirka 6 nummer per år. där ges information om kommande kurser, referat från BLF-möten samt aktuell information och debatt inom föreningen.


Läs mer om BLF

Nummer 4, ute nu

 

Tema: Skelettsjukdomar/mineralrubbningar


Vetenskap: Ny skelettsjukdom upptäckt

D-vitamin - ett av få vitaminer barn kan behöva
tillskott av

Reportage: Barnsjukvård på Kub


 

Nästa nummer

 

Nr 4/2019

Tema:”Normala” barn – finns de?

Utkommer: 23 september

Materialdag för annonsörer till detta nummer: 16 augusti

 

Följ oss 

Annons

VILL

DU

ANNONSERA

HÄR


  Boka annons och mer information: info@barnlakaren.se

KONTAKTA OSS
Tomtebodavägen 9, 171 65 Solna      +46 (0) 73 202 09 29Ansvarig utgivare:  Per Brolin


Chefredaktör: Margareta Munkert Karnros

E-mail: info@barnlakaren.se

Mobil: 073 202 09 29

Vetenskapsredaktör: Synnöve Lindemalm

E-mail: synnove.lindemalm@ki.se

Kulturredaktör: Göran Wennergren

E-mail:goran.wennergren@pediat.gu.se Telefon: 08-616 40 15


Web-master: Susanne Svahn info@predi.se

 
 
 
 

Barnläkaren


Svenska barnläkarföreningens

medlemstidning


 

SENASTE NUMRET 


TEMA: Skelettsjukdomar/mineralrubbningarThis website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera