Kontakt

Catarina Almqvist Malmros: catarina.almqvist@ki.se

Hugo Lagercrantz E-mail: hugo.lagercrantz@ki.se

Synnöve Lindemalm E-mail: synnove.lindemalm@ki.se

Josef Milerad E-mail: josef.milerad@ki.se

Göran Wennergren E-mail: goran.wennergren@pediat.gu.se Telefon: 031-343 46 12

Ansvarig utgivare: Anna Bärtås E-mail: anna.k.bartas@gmail.com Telefon: 0470-588 000

Chefredaktör: Margareta Munkert Karnros E-mail: info@barnlakaren.se Mobil: 073 202 09 29

Vetenskapsredaktör: Synnöve Lindemalm E-mail: synnove.lindemalm@ki.se

Kulturredaktör: Göran Wennergren E-mail:goran.wennergren@pediat.gu.se Telefon: 08-616 40 15

 

Web-master: Susanne Svahn info@predi.se

 

Redaktionsråd:

Kontakta redaktionen

Barnläkaren, Svenska Barnläkarföreningens medlemstidning

Tomtebodavägen 9, 171 65 Solna

Mobil: +46 (0) 73 202 09 29

E-mail: info@barnlakaren.se

www.barnlakaren.se

Annonsbokning:

Annonsbokning:

 

Margareta Munkert Karnros E-mail: info@barnlakaren.se

Mobil: +46 (0) 73 202 09 29

 

Fakturering: E-mail info@barnlakaren.se

 

Annonser skickas i PDF-format till: info@barnlakaren.se

 

Copyright barnläkaren 2014 © All Rights Reserved

Barnläkaren

 

Svenska barnläkarföreningens

medlemstidning