Kontakt

Catarina Almqvist Malmros: catarina.almqvist@ki.se

Hugo Lagercrantz E-mail: hugo.lagercrantz@ki.se

Synnöve Lindemalm E-mail: synnove.lindemalm@ki.se

Josef Milerad E-mail: josef.milerad@ki.se

Göran Wennergren E-mail: goran.wennergren@pediat.gu.se Telefon: 031-343 46 12

Ansvarig utgivare:  Anna Bärtås E-mail: anna.k.bartas@gmail.com Telefon: 0470-588 000

Chefredaktör: Margareta Munkert Karnros E-mail: info@barnlakaren.se Mobil: 073 202 09 29

Vetenskapsredaktör: Synnöve Lindemalm E-mail: synnove.lindemalm@ki.se

Kulturredaktör: Göran Wennergren E-mail:goran.wennergren@pediat.gu.se Telefon: 08-616 40 15


Web-master: Susanne Svahn info@predi.se


Redaktionsråd:


Kontakta redaktionen


Barnläkaren, Svenska Barnläkarföreningens medlemstidning

Tomtebodavägen 9, 171 65 Solna

Mobil: +46 (0) 73 202 09 29

E-mail: info@barnlakaren.se

info@barnlakaren.se

www.barnlakaren.se

Annonsbokning:


Annonsbokning:


Margareta Munkert Karnros E-mail: info@barnlakaren.se

Mobil: +46 (0) 73 202 09 29


Fakturering: E-mail info@barnlakaren.se


Annonser skickas i PDF-format till: info@barnlakaren.seBarnläkaren


Svenska barnläkarföreningens

medlemstidning


Copyright  barnläkaren  2014 ©  All Rights Reserved